نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

آبلیمو ۱۰۰۰ میلی لیتری

ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. حجم: ۱۰۰۰ میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود.

آبلیمو ۱۳۵۰ میلی لیتری

ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. حجم: ۱35۰میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود.

آبلیمو ۱۵۰۰ میلی لیتری

ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. حجم: ۱۵۰۰ میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود.

آبلیمو ۱۸۰ میلی لیتری

ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. حجم: ۱۸۰ میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود.

آبلیمو ۱۸۰۰ میلی لیتری

حجم: ۱۸۰۰میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود.

آبلیمو ۴۲۰ میلی لیتری

ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. حجم: ۴۲۰ میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود.

آبلیمو ۵۰۰ میلی لیتری

ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. حجم: ۵۰۰ میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود.